JADWAL UAS GANJIL TA. 2015/2016

By: Admin | Posted on: 2016-02-02 | Kunjungan : 421

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

PROGRAM PASCASARJANA  UNIPDU JOMBANG

TAHUN AKADEMIK 2015 / 2016

             

Hari/tanggal

J   a   m

SM

Mata Kuliah

Nama Dosen

Sabtu, 06-02-2016

11.00

-

13.00

I

Filsafat Pendidikan Islam

Dr. H. Isrofil Amar, M.Ag.

11.00

-

13.00

III

Perilaku Organisasi

Dr. H. Isrofil Amar, M.Ag.

14.00

-

16.00

I

Evaluasi dan Supervisi Pend. Islam

Dr. H. Amir Maliki, MA.

14.00

-

16.00

III

Teknologi Pendidikan

Dr. H. Yunus Abu Bakar, MA.

Ahad, 07-02-2016

09.00

-

11.00

I

Pendekatan dan Metode Studi Islam

Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.

09.00

-

11.00

III

Kebijakan dan Politik Pend. Islam

Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.

12.00

-

14.00

I

Kapita Selekta Pend. Islam

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

12.00

-

14.00

III

Perencanaan Peny. Pend. Islam

Dr. H. Syamsul Ma'arif, M.Pd.

Ahad, 13-02-2016

11.00

-

13.00

I

Studi Alqur'an

Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA

11.00

-

13.00

III

Kepemimpinan Pendidikan

Hj. Uswatun Qoyyimah, M.Ed, Ph.D

             
           

Jombang, 25 Januari 2016

           

Ka. Prodi

           

ttd

             
           

Drs. H. M. Ansor Anwar, M.Pd